RSS Feed

แนะนําไม้แบดมินตัน

ไม้แบดมินตัน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เล่นก็ว่าได้ แนะนำว่าผู้เล่นชอบแบบไหน กล่าวคือ ชอบไม้หนักแค่ไหน 3u 4u 5u ซึ่งน้ำหนักจะไม่เท่ากัน อยู่ที่ว่าจะชอบแบบไหน ส่วนก้านไม้แบด เช่น ก้านกลาง จะเน้นตีสบาย ไม่กินแรง บุก หรือ รับก็ได้ หรือหากว่าบางคนชอบเกมส์บุกตบ แนะนำควรเป็นไม้หัวหนัก จะสามารถช่วยในการบุก ตบ ดีกว่า

Advertisements
%d bloggers like this: